Převáděcí seminář kvasomatu TRADILEVAIN na Slovensku

06.04.2013 17:17

Byl jsem pozván na Slovensko firmou PekaStroj s.r.o., abych jim pomohl s prezentací kvasomatu na pšeničné kvasy. Musím potvrdit, že jsem byl mile překvapen účastí zákazníku na tomto semináři. Dále bych chtěl poděkovat celému týmu fa. PekaStroj s.r.o. a největší dík patří majitelce pí.Kováčové. Obrázky s této akce budou později. Odkaz na firmu www.pekastroj.sk